page1image993611072

Over ons

Michiel Buursen muziek & producties Paulinapolder 10
3825 LR Amersfoort
+31 641042338
https://michielbuursen.nl info@michielbuursen.nl

Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Michiel Buursen muziek & producties verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Betalingsgegevens inclusief btw-nummer voor ondernemers binnen Europa en buiten

  Nederland.

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Profielfoto

 • Profielnaam

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over gebruik website (bijv. via Google Analytics)

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Gegevens over surfgedrag op andere websites (bijv. bij tracking cookies)

  Welke bijzondere persoonsgegevens wij verzamelen

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@michielbuursen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

page1image993799856 page1image993800144 page1image993800432

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

Michiel Buursen muziek & producties verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)

Het leveren leveren van een bestelling (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)

Het leveren van je dienstverlening (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)

Het afsluiten van een klantenkaart, abonnement, lesovereenkomst (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)

Het in gebruik nemen van een klantenkaart, abbonement, lesovereenkomst (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)

Het registreren voor een nieuwsbrief (Toestemming)

Het versturen van promotiemateriaal (Toestemming)

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Toestemming)

Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (Toestemming)

Michiel Buursen muziek & producties analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. (Toestemming)

Michiel Buursen muziek & producties volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. (Toestemming)

Michiel Buursen muziek & producties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (Wettelijke plicht)

Het vorderen van nakoming van een overeenkomst (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)

Het verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van de website (Toestemming)

Het bijhouden van statistieken over bezoekers van de website (Toestemming)

Het identificeren van betrokkenen wanneer zij hun rechten onder de privacywetgeving uitoefenen (Wettelijke plicht)

Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)

Het voeren van rechtszaken (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke) Geautomatiseerde beslissingen (Toestemming)
Profilering (Toestemming)

Geautomatiseerde besluitvorming

Michiel Buursen muziek & producties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Michiel Buursen muziek & producties) tussen zit.

Wat er gebeurt als persoonsgegevens niet worden gedeeld

Bij het niet delen van persoonsgegevens kan het zijn dat ik een dienst niet kan leveren. Voor online diensten/producten zijn minimaal naam en e-mailadres nodig voor inloggegevens. Voor betaling zijn locatiegegevens en NAW-gegevens nodig om tot een overeenkomst te kunnen komen.

Gegevens die online worden gepubliceerd

De volgende gegevens kunnen online worden gepubliceerd: Naam

Profielfoto

Het is altijd mogelijk om een verzoek in te dienen om deze gegevens te anonimiseren.
Bij revieuws/testimonials wordt altijd gevraagd of dit met/zonder naam en met/zonder foto mag worden gepubliceerd. Het is mogelijk dat deze gegevens meegenomen worden in zoekresultaten.

Cookies

Michiel Buursen muziek & producties gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Michiel Buursen muziek & producties gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe- ik-ermee/

Nieuwsbrief

Michiel Buursen muziek & producties verstuurt regelmatig relevante content voor informatie- en marketingdoeleinden via Active Campaign. Het is te allen tijde mogelijk om gegevens te wijzigen en je af te melden voor deze e-mails via de link in de e-mails.

page3image3455396784 page3image3455397072

Delen met derden

Michiel Buursen muziek & producties verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze derde partijen mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken. Michiel Buursen muziek & producties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens buiten Europa

De meeste gegevens die ik opsla worden opgeslagen in de Cloud.
Alle partijen waarbij ik dat opsla bevinden zich binnen Europa of hebben een EU-US Privacy shield of een adequaatsheidsbesluit.

Bewaartermijnen

Michiel Buursen muziek & producties bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Naam en e-mailadres > 3 maanden na laatste interactie > bewaren zolang als nodig. Als 3 maanden na laatste interactie dan automatisch verwijderen

NAW en bestelhistorie in administratie > 7 jaar > In boekhouding voor wettelijke bewaartermijn NAW en bestelhistorie in webshop > 2 jaar > Huidig en vorig boekjaar voor controle boekhouding

Naam en e-mailadres in Mailbox/Agenda > 2 jaar > Huidig en vorig boekjaar voor feedback en overleg

IP-adres in logs > 1 week > Voor probleemoplossing en beveiliging

Naam, e-mailadres, profiel in websites > 1 jaar na laatste inlog > toegang tot aankopen en bestelgegevens.

Beveiliging

Michiel Buursen muziek & producties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@michielbuursen.nl

Michiel Buursen muziek & producties heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall op gebruikte apparaten.

 • Versleuteling van de gebruikte apparaten.

 • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

page4image3455808240

 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die ik, waar mogelijk, gebruik om te voorkomen dat jij uit mijn naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkom ik dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 • Alle websites van Michiel Buursen muziek & producties zijn voorzien van beveiligingssoftware en er wordt regelmatig een back-up van gemaakt.

 • Waar mogelijk wordt 2-factor Authentication gebruikt voor inlog op systemen.

  Rechten

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Michiel Buursen muziek & producties en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@michielbuursen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Michiel Buursen muziek & producties wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Graag los ik het, indien mogelijk, eerst direct met jou op.

  Wijzigingen

  Michiel Buursen muziek & producties behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Inhoudelijke wijzigingen worden altijd gecommuniceerd via de ‘Nieuwsbrief’.

  Vragen

  Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over mijn privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op. Je kunt hiervoor een mail sturen naarinfo@michielbuursen.nl

  Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 november 2021

page5image3456230864 page5image3456231152 page5image3456231440

Share This